tømrerlærling

TØMRERLÆRLING  - DET ER OGSÅ VORES ANSVAR

Som alle andre i byggebranchen er Vesterbo Huse meget afhængige af dygtige håndværkere og tømrersvende.

Derfor tager vi naturligvis også vores del af ansvaret og ansætter hvert år en ny tømrerlærling, som kan blive uddannet til en ny og dygtig tømrersvend.

Hos Vesterbo Huse gør vi, hvad vi kan for at sikre, vi i hele byggebranchen fortsat har adgang til kvalificeret arbejdskraft

Derfor sørger vi for, at vi løbende uddanner nye tømrerlærlinge og dermed også selv fortsat har dygtige tømrersvende til vores fremtid. Det er i princippet en form for hjælp til selvhjælp.

Vi har to eller tre tømrerlærlinge ansat, som er på forskellige trin i deres uddannelsesforløb. Og så sørger vi for, at vores ansatte tømrersvende er med til at løfte deres del af ansvaret for, at klæde lærlingene ordentligt på, inden de skal bestå svendeprøven og måske blive vores tømrersvendes nye kolleger.

Uddannelse med løn

Det tager 3½ til 4 år at blive udlært tømrersvend.

Årsagen til, at lærlingeperioden kan svinge med op til et halvt år er, at der bliver afholdt svendeprøver hvert halve år, men vi har mulighed for at ansætte tømrerlærlinge hele året.

Hvis en ny lærling da bliver ansat umiddelbart efter de afholdte svendeprøver, vil det derfor tage 4 år at blive udlært.

Omfattet af overenskomst

Uddannelsen som tømrersvend er sammensat af et indledende grundforløb på 20 uger samt yderligere 5 perioder på skolebænken fordelt på i alt 30 uger.

Alle lærlinge er omfattet af den gældende overenskomst for lærlinge og skal dermed have løn for 37 timer om ugen - både under skoleophold, og i de perioder hvor lærlingen skal have det praktiske håndværk ind under huden sammen med vores tømrersvende på vores byggepladser.

Under lærlingens skoleophold får vi som arbejdsgiver lønrefusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. Lærlingen selv får et befordringstilskud til og fra uddannelsesstedet.

Ferie, helligdage og sygdom

Alle tømrerlærlinge er ansat som lønmodtagere på lige fod med vores tømrersvende og har derfor naturligvis ret til ferie, helligdage og løn under sygdom.

Når vi ansætter en tømrerlærling, er de første 3 måneder af praktiktiden prøvetid. Dermed har både lærling og arbejdsgiver mulighed for at se hinanden an med mulighed for at opsige aftalen uden yderligere begrundelse.

Svendeprøve

Lærlingetiden bliver afsluttet med en svendeprøve der består af to dele: et fagteoretisk arbejde med mundtlig eksamination samt en praktisk prøve.

Begge prøver skal afspejle de opnåede kvalifikationer og kompetencer gennem hele uddannelsesforløbet.

Når svendeprøven er bestået, modtager lærlingen sit svendebrev, hvorefter den ny-udlærte tømrersvend er klar til at erobre arbejdsmarkedet og bygge en masse nye huse.

Måske endda nye huse for Vesterbo Huse. 

Vi uddanner derfor løbende nye tømrersvende. Er du interesseret i at blive tømrerlærling hos os, er du altid velkommen til at kontakte os eller sende en ansøgning!

Du kan også læse mere om at være tømrerlærling her!