Fladt tag - ensidig taghældning

Sadeltag eller ensidig taghældning - fladt tag?

Når vi bygger nyt hus, tegner vores tegnestue huset med lige netop dén tagtype og tagkonstruktion, vores kunder ønsker.


Det er enten sadeltag eller ensidig taghældning - populært kaldet fladt tag. Den ene tagtype er ikke mere rigtig end den anden.

De senere år har tendensen i moderne byggeri været, at vi bygger mere og mere med ensidig taghældning - også af nogle betegnet hus med fladt tag.


Men - når vi bygger med fladt tag - ensidig taghældning - er det vigtigt at bemærke, vi teknisk set ikke bygger helt flade tage.

Et fladt tag skal minimum have en hældning på 1,49º. Det vil næsten synes helt fladt, men den svage hældning betyder, regnvand uden problemer altid kan løbe af.

Mange kunder vælger dog fortsat, at deres nye hus skal bygges med sadeltag - der gennem mange har været den mere traditionelle tagtype. Den ene tagtype er ikke mere rigtig end den anden, og valget er udelukkende i forhold til, om  


Når vi tilpasser vores nye huse til kundernes individuelle behov og forventninger, er det vores ansvar, det altid overholder myndighedernes byggetekniske krav. 


Det er vores ansvar - et ansvar, vi naturligvis tager meget alvorligt.

Ved et husbyggeri er der altid nogle helt naturlige elementer ved facader, gavle, tag og grundplan, hvor udgangspunktet vil være det samme. Men vi tilpasser altid vores grundmodeller Længe, Vinkel og Tetris med lige netop den tagtype, vores kunder ønsker.