ALT UDSOLGT

Der er sket meget på Kildebjerg Bakkevej i Kildebjerg Ry i Ry, siden de første skelpæle blev slået i jorden i oktober 2020.

Vi kan nu melde ALT UDSOLT kun knap 16 måneder efter entreprenøren i marts 2021 satte den første grab i mulden til vores store byggeplads.

Den skarpe iagttager vil dog konstatere, at vi – selv om vi nu melder ”alt udsolgt” – fortsat har Kildebjerg Bakkevej 2 tilbage som ”reserveret”.

Det er dog ikke en tilfældig årsag, der er grund til det, da vi fremadrettet fortsat har brug for et sted at opmagasinere de byggematerialer, vi skal bruge til de resterende huse.

Derfor har vi selv reserveret grunden og bygger huset, som dermed skal sælges som projektsalg, når vi når dertil.

Det betyder, at Kildebjerg Bakkevej 2 teknisk set er til salg, men vi synes ikke, vi på nuværende tidspunkt vil være bekendt at sælge et hus, som køberne hverken kan komme ind i - eller for den sags skyld kan kigge ud ad vinduerne fra - på grund af opmagasinerede byggematerialer.

Derfor bliver Kildebjerg Bakkevej 2 vores rosin i pølseenden, og skulle I være interesseret i at købe huset, selv om vi på nuværende tidspunkt ikke helt kan forudsige, hvornår huset er klar til indflytning, skal i blot ringe til Kenneth Marschall på mob. 5151 7787.

ALT UDSOLGT