ALT jordarbejde er inkluderet

Når alle de indledende aftaler er helt på plads, er jordarbejdet første fase i byggeriet af et nyt hus.

Vi har desværre også hørt om nye husbyggere og huskøbere, som hos andre aktører i byggebranchen har oplevet, at der i forbindelse med jordarbejdet pludselig er dukket uventede, ukendte og skjulte ekstra omkostninger op fra mulden.

Hos Vesterbo Huse er det meget vigtigt, vores kunder ikke får økonomiske overraskelser, inden vi overdrager nøglen til hoveddøren.

Vi er kundernes garanti for, at der er styr på byggeriets pris, allerede inden gravemaskinen sætter skovlen i jorden.

På baggrund af tre boreprøver er ALT jordarbejde derfor ALTID inkluderet i den samlede huspris hos Vesterbo Huse!

Med afsæt i analyserne fra disse tre jordprøver foretager vi på forhånd en grundig vurdering af byggegrunden baseret på vores mangeårige erfaring, viden og ekspertise. I denne analyse skal vi tage hensyn til en række forskellige faktorer, som fx terrænets hældning, hvor meget muld vi skal grave af, den valgte hustype og husets størrelse.

Vi lægger derfor heller ikke skjul på, at der altid vil være forskel på hvor meget jordarbejde, der er nødvendigt ved hvert enkelt byggeri.

Vi forventer derfor heller ikke, at vores kunder nødvendigvis har stor interesse for undergrundens beskaffenhed, koter, grundens eventuelle hældning og alle boreprøvernes detaljer. Det er vores hovedpine, men vi vil naturligvis hellere end gerne uddybe, hvordan vi er nået frem til resultatet for dem, som finder dette interessant.

Hos Vesterbo Huse har vi derfor heller ikke en fast listepris på jordarbejde. Til gengæld bider vi os ALTID fast i skrivebordskanten for at give en både skarp og fast pris på ALT jordarbejde for hvert enkelt byggeri.

Husbyggeri er baseret på tillid, og det skal altid være en god oplevelse at bygge det nye drømmehus.

jordarbejde inklusiv