Vesterbo Huse tager naturligvis vores del af ansvaret for at ansætte lærlinge, som kan blive uddannet til nye dygtige håndværkere. Uddannelsen af nye lærlinge er med til at sikre, at vi også har dygtige svende i fremtiden. På nuværende tidspunkt har vi to lærlinge ansat.

Lærling hos Vesterbo Huse

Vesterbo Huse er som alle andre i byggebranchen meget afhængige af dygtige håndværkere.


Derfor tager vi naturligvis også vores del af ansvaret for at ansætte lærlinge, som kan blive uddannet til nye dygtige håndværkere.


Det sikrer, at vi i branchen fortsat har adgang til kvalificeret arbejdskraft og er i princippet en form for hjælp til selvhjælp. Uddannelsen af nye lærlinge er med til at sikre, at vi også har dygtige svende i fremtiden.


På nuværende tidspunkt har vi to lærlinge ansat, og så har vi faktisk beholdt tre svende af ”egen avl”. De er dermed også selv med til at løfte deres del af ansvaret for, at vores lærlinge bliver klædt ordentligt på, inden de skal bestå svendeprøven og måske blive vores svendes nye kolleger.


Uddannelse med løn

Det tager 3½ til 4 år at blive udlært. Årsagen til, at lærlingeperioden kan svinge med op til et halvt år er, at der bliver afholdt svendeprøver hvert halve år, men vi kan ansætte lærlinge hele året. Hvis en ny lærling da bliver ansat umiddelbart efter, der er blevet afholdt svendeprøver, vil det derfor tage 4 år at blive udlært. Uddannelsen er sammensat af et indledende grundforløb på 20 uger samt yderligere 5 perioder på skolebænken fordelt på i alt 30 uger. Alle lærlinge er omfattet af den gældende overenskomst for lærlinge og skal dermed have løn for 37 timer om ugen - både under skoleophold, og i de perioder hvor lærlingen skal have det praktiske håndværk ind under huden sammen med vores svende på vores byggepladser. Under lærlingens skoleophold får vi som arbejdsgiver lønrefusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. Lærlingen selv får et befordringstilskud til og fra uddannelsesstedet.

Ferie, helligdage og sygdom

Alle lærlinge har naturligvis ret til ferie, helligdage og løn under sygdom på lige fod med alle andre medarbejdere.


Når vi ansætter en lærling, er de første 3 måneder af praktiktiden prøvetid, hvor både lærling og arbejdsgiver har mulighed for at se hinanden an. I den periode har begge parter mulighed for at opsige aftalen uden yderligere begrundelse.


Lærlingetiden bliver afsluttet med en svendeprøve der består af to dele: et fagteoretisk arbejde med mundtlig eksamination samt en praktisk prøve. Begge prøver skal afspejle de opnåede kvalifikationer og kompetencer gennem hele uddannelsesforløbet.


Lærlingen modtager sit svendebrev, når svendeprøven er bestået, hvorefter den ny-udlærte svend er klar til at erobre arbejdsmarkedet og byggen en masse nye huse.


Måske endda ny Vesterbo Huse.