Vi lægger spær på Hvidkløverhøjen, Anebjerg mellem Stilling-Gram og Skanderborg. Her bygger vi 3 spændende dobbelthuse til udlejning, som skal være klar i sensommeren eller først på efteråret 2020.

Dobbelthuse på Hvidkløverhøjen

Sommeren er over os, og vores tømrersjak bygger på livet løs på alle vores byggepladser.


På Hvidkløverhøjen, Anebjerg mellem Skanderborg og Stilling-Gram, er de blandt andet i gang med at lægge spær på nogle spændende rækkehuse. Vi bygger dem som 3 dobbelthuse til udlejning, og de skal være klar til indflytning i løbet af sensommeren eller først på efteråret.