Udnyt solens energi oplagret i jorden til at producere bæredygtig opvarmning via et jordvarmeanlæg med varmepumpeteknologi fra Danfoss.

Danfoss Jordvarme

Har I overvejet installation af jordvarme som opvarmningskilde i jeres nye hus?

Med varmepumpeteknologi fra Danfoss bliver solens energi oplagret i jorden udnyttet til produktion af bæredygtig opvarmning.

Dermed bliver jordvarme jeres grønne investering i vedvarende og miljørigtig teknologi.

I princippet fungerer jordvarme som et omvendt køleskab. Tidligt i byggefasen bliver en lang slange med væske nedgravet i græsplænen. Væsken - oftest en blanding af vand og sprit eller vand og glykol - bliver opvarmet af jorden, sendt gennem varmepumpen og omsat til varme og varmt vand i huset.

Etablering af jordvarmeanlæg vil på kort sigt medføre lidt højere etableringsomkostninger end traditionelle varmeinstallationer.

En del af disse omkostninger går til nedgravning af slanger i under græsplænen, men der er dokumenteret, at de ekstra etableringsudgifter altid vil være tjent hjem, inden jordvarmeanlægget er afskrevet.

Derfor er der mange gode grunde til at overveje jordvarme som alternativ til de mere traditionelle varmeanlæg, og hos Vesterbo Huse stiller vi naturligvis altid vores ekspertise til rådighed om mulighederne for etablering af jordvarme i lige netop jeres nye hus.