Ny aftale med Frida Forsikring sikrer byggeskadeforsikring til vores kunder. Vi gentegner nu automatisk alle de byggeskadeforsikringer, der blev annulleret ved Qudos konkurs i 2018 med ophør d. 20. juni 2019. Alle forsikringerne bliver med tilbagevirkende kraft, og kunderne er allerede dækket på nuværende tidspunkt.

Gentegning af konkursramte byggeskadeforsikringer

20. december 2018 gik Qudos Insurance A/S beklageligvis konkurs.


Da vores lovpligtige byggeskadeforsikringer var tegnet via Frida Forsikring Agentur A/S med Forsikringsselskabet Qudos Insurance A/S som risikobærer, har dette givet udfordringer.


Det har nemlig betydet, at forsikringsdækningen på de berørte byggeskadeforsikringer ophørte d. 20. juni 2019 på alle de huse, vi har bygget i perioden fra 2012 til 2018.


Dermed stod de nuværende husejere pludselig uden en byggeskadeforsikring, hvilket af gode grunde har skabt stor usikkerhed.


Løsning med lovændring

Nu kan vi heldigvis fortælle, det er lykkedes Frida Forsikring Agentur at finde en løsning i samarbejde med Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber og kurator for konkursboet til Qudos Insurance. Dette har faktisk ført til en lovændring, der betyder, at forsikringspræmien for den resterende forsikringsperiode bliver tilbagebetalt til de pågældende byggefirmaer – dermed også til Vesterbo Huse. Dog er der ifølge lovgivningen ikke noget krav om gentegningspligt for byggeskadeforsikringer på de huse, der er omfattet af konkursen. Men…

Automatisk gentegning

Hos Vesterbo Huse finder vi det ikke rimeligt overfor de berørte husejere i et hus fra Vesterbo Huse, at der ikke er krav om gentegningspligt.


Derfor har vi valgt at gentegne samtlige konkursramte policer, hvormed alle berørte husejere opnår samme forsikringsdækning som før konkursen af Qudos Insurance – gældende med tilbagevirkende kraft fra d. 21. juni 2019.


Vi gentegner forsikringerne via Frida Forsikring Agentur med Domus Forsikring som risikobærer.


Domus Forsikring er et dansk forsikringsselskab, som udelukkende tegner byggeskade- og ejerskifteforsikringer på det danske marked. Domus Insurance er desuden medlem af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber samt Forsikring & Pension.


Inden årets udgang

I samarbejde med Domus Forsikring arbejder Frida Forsikring Agentur nu på højtryk med gentegningsprocessen på alle de konkursramte forsikringer, der blev annulleret i december 2018. Frida Forsikring Agentur har lovet Vesterbo Huse, at de berørte husejere automatisk vil modtage en ny forsikringspolice i indeværende år. For at slå det helt fast, er alle berørte husejere derfor på nuværende tidspunkt allerede dækket af den nye forsikring – og vil modtaget en ny police fra Frida Forsikring Agentur inden årets udgang. Derfor gentegner vi automatisk kundernes byggeskadeforsikring?
  • Vi er vores ansvar bevidst!
  • Byggeskadeforsikring er lovpligtig!
  • Vi vil sikre husejerne!